วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การใช้เครื่องติดตามแบบออนไลน์เพื่อติดตามเป้าหมายอย่างกระชั้นชิด ตอนที่ 2

มือกระโดดตามพร้อมเสียงหัวร่อสั่นไม,เลิกรา“มึงจะหัวเราะหรือช่วยกู” เจ็กเฮงยื่นทางเลือก“หัวเราะด้วย ช่วยด้วย” บุญมือ ชนบท สารภาพในที่สุด ๓ มือลิงก็เอาเรือฝ่าสันดอนรอด ที่ไม่รอดทุกวันนี้ก็เพราะสำรากสันดานกันไม่หลุดเท่านั้นแต่แล้ว ความเไเนก็พสันทลายลง นี้าลายจากลิ้นเหนือ'ริมHเปากแห้งผาก เจ็กเฮงบอกว่า‘วังนี้กูขายหมกแล้ว พรุ่งนี้ค่อยแหลก”โอ้ ความอยาก ความยากจนและความหิวจุดเพราะฉะนั้นตรงย่านนั้นของบางขุนเทียนคือวัด ๓ วัดวัดนางนองเป็นจุดยอด เยื้องปากคลองบางหว้า ซึ่งต้น เครื่องติดตามตัว คลองผ่ากลางวัดจอมทอง (ราชโฮรส) กับวัดหนังวัดหนัง วัดนางนอง มีโรงเรียนประถมและแถมอนุบาลในเวลาต่อมา วัดจอมทองมีโรงเรียนมัธยมลำกระโดงตรงข้ามคลองบางหว้าคู่ขนานต้านใต้ของวัดนางนองเคยเข้าใจกันว่าเป็นคลองบางค้อ แต่เยื้องหน้าอำ๓อเก่าก็เรียกปากคลองบางค้อเหมือนกันเป็นไปได้หรือไม่ว่า ลำกระโดงเดิมล้อมแผ่นดินหน้าวัดจอมทองให้เป็นเกาะ และเป็นชุมชนมานับนาน อย่างน้อยก็ตั้งแต่ต้นกรุงศรีอยุธยาวิชาภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วรรณคดีงูๆ

ปลาๆ นอกห้องเรียนจำหลักลงในโลกของเด็กๆ อย่างไม่มีปีไม,มีขลุ่ย  ๑๐ กว่าปีก่อน สุจิตต์ วงษ์เทศ ผู้ยิ่งใหญ่ เคยรจนาหนังสือไว้เล่ม ๑ ปีอ บางขุนเทียน ส่วนหนึ่งของแผ่นดินไทยและกรุงรัตนโกสินทร์แต่ก็ขาดแคลนโปตามกาล น่าอาราธนาให้พิมพ์ซํ้า เครื่องติดตามรถยนต์  ถ้าตลาดไม่วายและภาวะเศรษฐกิจไม่วอดถึงขนาดอักษรศาสตร์ข้างถนนอังแคลงใจกวีนิพนธ์บางวรรคยามเย็นพระสุริยลี ลาโลก ลงแม่ มือระดับท่านนรินทร์อินน่าเป็นดังนี้ ไม่น่าเป็นแค่ พระสุรีย์หรือ โอ้เทียนเอ๋ยเคยแจ้งแสงสว่าง ของบรมครูสุนทรภู่ น่าเป็น เคยสว่างกระจ่างแจ้ง จะพริ้งกว่าไหมการชำระกวีนิพนธ์ ใต้ดันมะพร้าวทำนองนี้ ถ้าใครเขียนกวีนิพนธ์โม่เป็น ไม่ถึง อย่าทะลึ่งเป็นกระดาษชำระดีกว่าเชยคลองด่าน คลองสนามไชย คลองบางขุนเทียน ล้วนเป็นเส้นโลหิตสายเดียวกันกวีนิพนธ์ตรงจุดเพราะฉะนี้น มีของท่านใดอีกบ้างกำสรวลสมุทร ผงาดด้วยโคลงดั้นว่า๏ เลียดายหน้าช้อยชื่น    บัวทอง กูนาศรีเกศเกสรสาว    ดอกไม้มาดลบรรลุนอง    ชลเนตรชลเนตรชู้ช้อยให้    ร่วมแรงโรยแรง ๆโอ้ เจ้าประคุณเอ๋ย แทบโรยแรงตามกรุงรัตนโกสินทร์นี้น เงามหากวีทอดลงมาแต่ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๑ เลยทีเดียว เพลงยาวรบพม่าที่ท่าดินแดง  เครื่องติดตามราคา จอมทัพผู้สุขุม พระ ราชนิพนธ์ไว้อย่างอักษรศาสตร์ฝรั่งสลดว่า๏ เมื่อวันออกนาเวศทุเรศสถานแสนสงสารสุดอาลัยใครจะเห็นพี่เคยทัศนาเจ้าทุกเช้าเย็นเพราะเกิดเข็ญจึงต้องละสละมาครั้นถึงด่านดาลเทวษทวีถึงคะนึงในให้หวนละห้อยหาถึงนางนองเหมือนพี่นองชลนายิ่งอาทวาอาวรณ์สะท้อนใจ ๆพระยาตรัง ล้อกำสรวลสมุทร อย่างมือถึงกัน๏ สาชลพฤกษพร่างขึ้น    ไขเสดิงนองท่านางนองสนาน    สนั่นหล้ายสายลันรสำเริงฟองนองย่านนางคล้ายคล้ายอื้อม.มือพระกาฬของท่านนรินทรัอิน เวี่ยเพชรไว้อีกบท๏ นางนองชลน่านไล้    ลบบางไหลเล่ห์ชลลบปราง    แม่คลํ้าแสนโศกสั่งสารปาง    จากพี่ ปลอบแม่นาลักเรียมขับนํ้า     อุปกรณ์ติดตามรถยนต์ เนตรหน้านางนอง ๆบุญที่นาสิกขับนํ้า เป็นอวัยวะอื่น ที่นองอาจไม่ใช่เนตรบรมครูสุนทรภู่ก็เบาเสียที่ไหน  ๏ ก็มืดฅํ่าจำลาทิพาวาสล่วงลีลาศเลยทางกลางวิถีถึงวัดบาง'นางนองแม้น้องมีมาถีงนี่ก็จะต้องนอง'นาตา ฯข้ามฟากมาวัดจอมทอง (ราชโอรส) กันบ้าง จะเห็นความยิงใหญ่ของล้นเกล้าๆ รัชกาลที่ ๓เสมียนมี สรรเสริญพระเกียรติไว้ทันสมัยในขณะนั้นว่า๏ วัดไหนไหนก็ไม่ลือระปีอยศเหมือนวัดราชโอรสอันสดใสเป็นวัดเดิมเริ่มสร้างไม่อย่างใครล้วนอย่างใหม่ทรงคิดบ่ระดิษฐ์ทำ ๆพระยาไชยวิชิต (เผือก) ยอพระเกียรติเฉกขุนนางทรงภูมิ๏ อันวัดวาอาวาสบ่ระหลาดสร้างยักย้ายหสายอย่างโบสถ์วิหารช่อฟ้าหางหงลีทรงบุราณไม่ทนทานว่ามักจะหักพังพระอารามนามราชโอรสหน้าบันชั้นลดลายฝรั่งกระเบื้องเคลือบสอดลีมืพนังเป็นอย่างนอกออกบ่ลั่งปลาบบ่ลิว ๆพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ นั้น ทรงสร้างวัดไว้นิดๆ หน่อยๆ ประมาณ ๗๐ กว่าวัด

เครื่องติดตาม

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560

กล้องส่องกลางคืน อุปกรณ์ที่นักสำรวจต้องมีติดตัว ตอนที่ 1

ก่อการร้ายถูกยิงเสียชีวิตถึง 107 ศพ ฝ่ายบ้านเมืองเสียชีวิต 5 ศพ ไม่รู้ว่าขึ้นไตรมาลที่ 2 ของปี ตลาดหุ้นจะลงต่อหรือไม่ ส่วนข่าวดีที่แหยมเข้ามานั้น เป็นข่าวกองทุนข้าราชการบำเหน็จบำนาญ “กองทุนวายุกักษ์”ได้รับ HOT LINE ให้เข้าซื้อหุ้นรับวิสาหกิจ เพื่อช่วยพยุงตลาดข่าวนี้ทำให้หุ้นบลูชิพหลายตัวออกอาการดีขึ้น อย่างเช่นหุ้นในกลุ่ม ธนาคารกลุ่มสื่อสาร ตามด้วยหุ้น PTT, AOT, THAI, และ SCB เป็นด้นเศรษฐกิจไทยเริ่มด้นไตรมาสที่ 2 มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องคาดว่าสิ้นปี 2547 เศรษฐกิจไทยจะโตถึง 8 % ถือว่าเป็นรายการเรียกนาย่อยนักลงทุนในภาวะที่ตลาดหุ้นกำลังอยู่ในช่วงขาลง !กองทุนต่าง ๆ เป็นแนวด้านที่สำคัญ คอยปกป้องยึดเหนี่ยวไม่ให้หุ้นตกลึก เพราะกองทุนมือำนาจการซื้อหุ้นสูง ว่ากันว่ากองทุนรวมในปัจจุบันมีเงินทุนถึง แสนล้านบาท เมื่อรวมเข้ากับกองทุน “วายุกักษ์”ชึ่งมีเงินกองทุนสูงกว่าสองแสนล้านบาท  กล้องส่องทางไกลอินฟาเรดราคาถูก สามารถที่จะยับยั้งความผันผวนของตลาดหุ้นได้ปฏิบัติการหลักนองกองทุนก็คือ บัอนซั๋อหุ้นบ่วงมาลงแล้วรอยายฟอตลาดหุ้นรีฌานด์ เพื่อพากำไรไปหารแบ่งกับพู้ซอหุ้นกองทุน...เรียกว่ากำตานแบบไนหนังล้อเล่นนเปียบเลยนะ...จะบอกให้... บทที ^1ใบบรรกิจอื่นได ที่ทานล้วงะรวยได้เร็วและบากเท่า...การเล่นด้นการเล่นหุ้นการลงทุนเล่นหุ้นนั้นทนายกึง ควานพรอบบองนักลงทุนที่จะนำเงินเบ้าไปทำการซอบายหุ้นหรอหลักทรัพย์โนตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นแหล่งกลางบองการลงทุน หลักทรัพย์โนทนหนายกึง บริษัทต่าง ๆ อินฟาเรด  ทได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ไห้นาหุ้นมองตนเบ้าไปทำการซึ่อยายได้ โดยพ่านตัวแทนมองตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่ทั่วไป ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ หรอที่เรียกลัน ๆ ว่า “โบรกเกอร” พู้ทาหน้าที่เป็นตัวแทนนักลงทุนไนการซึ่อหรอมายหลักทรัพย์ประเภทในเซิงพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต การจำหน่าย การส่ง ...% บ' กล้องตรวจจับความร้อน  ออกและนำเข้าซึ่งสินค้าสำเร็จหรือไม่สำเร็จรูป แต่เนื่องจากภาวะความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นตัวเร่งให้หลักทรัพย์แต่ละแห่งต้อง* ขยายกิจการและสร้างความมั่นคงเจริญก้าวหน้าให้กับกิจการของตน""ท:แพยู่ใmi  ธุรกิจทังหลายแหล่ดังกล่าวพัฒนาได้นั้น จำเป็นต้องอาศัย “เงิน” เป็นหลักทำให้ต้องมีการระดมเงินเพื่อนำมาปรับปรุงและเพิ่มสมรรถภาพของบริษัท โดยแหล่งให้กู้เงินต่างๆ รวมทั้งการเรียกเงินเพิ่มจากผู้ถือหุ้น แต่เมื่อตลาดหลักทรัพย์อุบัติขึ้น ตลาดหลักทรัพย์จะทำหน้าที่เป็นแหล่งกลางระดมเงินทุนจากประชาชนผู้สนใจให้นำเงินของตนเข้าไปลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งทำหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นทั้งธนาคารและเป็นทั้งแหล่งเงินให้กู้ เพราะวัตถุประสงค์หลักของตลาดหลักทรัพย์ก็เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจทั้งหลายที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิก และผ่านการกลั่นกรองในขึ้นตอนต่าง ๆ กล้องไนท์วิชั่นติดหมวก  ของตลาดหลักทรัพย์มาแล้ว ให้นำหุ้นของตนเข้าไปทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์!ด้ ทำให้ธุรกิจสามารถระดมเงินทุนจากประชาชนแทนเงินที่จะไปกู้จากแหล่งเงินกู้ต่าง ๆเป็นการช่วยลดค่าดอกเบี้ยและเพิ่มปริมาณเม็ดเงินให้ได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามแม้บริษัทที่ผ่านความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์จะมีการลงทุนหลายรูปแบบ แต่ความเข้าใจขึ้นพื้นฐานของคนโดยทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนนั้นก็คือการลงทุนด้วยแรงงานและลงทุนด้วยเงิน การลงทุนด้วยเงินนั้นเป็นเรื่องของคนมีเงินที่ต้องการจะนำเงินของตนเข้าไปลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ  กล้องส่องกลางคืนมือสอง เพื่อให้จำนวนเงินเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นการลงแรงนั้นเป็นเรื่องของคนที่ไม่มีทุนแต่มีแรง มีสมอง มีความคิดและต้องการนำความคิดและแรงงานเข้าไปลงทุนในรูปแบบของการรับจ้างขายแรงงานเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงิน ที่พูดมานี้ไม่ได้หมายความว่า คนที่มีเงินนั้นไม่มีลมองหรือแรงงาน คำตอบก็คือมี แต่ต้องการคนช่วยและต้องการความสะดวกสบายในการเพิ่มทุนและสร้างความรํ่ารวยให้กับตนมากยิ่ง ๆ ขึ้น

กล้องส่องกลางคืน

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เครื่องดักฟังข้างห้อง กับ ข้อควรรู้ก่อนการใช้งาน ตอนที่ 2

อดีตพลพรรคคอมมิวนิสต์เป็นจำนวนมากหรือโดยทางปฏิบัติแทบจะทั้งหมด ล้วนได้รับการยอมรับกลับเข้าสู่สังคมและดำรงชีวิตอย่างมิเกียรติบางท่านก็เป็นนักวิชาการและท่านอื่นๆ ประสบความสำเร็จในภาคธุรกิจ บางทีลิงนี้อาจไม่เกิดขึ้นในประเทศอื่น นอกจากประเทศไทยเท่านั้น บุคลิกภาพของคนไทยอันกอปรด้วยความเมตตา ความเป็นมิตรและความปรับตัวยืดหยุ่นซึ่งได้รับอิทธิพลจากความคิดทางจิตวิญญาณของพระพุทธศาสนา จะต้องมีส่วนสำคัญในผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นนี้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับผลกระทบต่อจิตวิญญาณสังคมไทยประเทศไทยกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กระบวนการทำให้ทันสมัยส่งผลให้ช่องว่างทางสังคมแผ่กว้างออกไปทุกขณะ สังคมชนบท    กำลังล่มสลาย ขณะที่ในเมืองเกิดการกระจุกตัว เครื่องดักฟังราคา เกิดอาชญากรรม การฉ้อราษฎร์บังหลวง การค้าประเวณี การละเมิดสิทธิเด็ก โรคเอดส์ วิกฤตการณ์ทางสิงแวดล้อม ทำไมพระพุทธศาสนาไทยและความคิดทางจิตวิญญาณจึงไม่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤติการณ์ทางคิลธรรมได้ล่ะ?การเข้ามาของลัทธิวัตถุนิยมที่ท่วมท้นโลก ได้มีพลังอย่างรุนแรงและเป็นไปอย่างค่อนข้างฉับพลัน ส่งผลไปในทางปฏิบัติ จนไม่มีสังคมใดจะสามารถต้านทานได้ปัจจัยภายในที่สำคัญที่สุด ซึ่งได้ทำให้ขีดความสามารถในการจัดการกับปัญหาของพระพุทธศาสนาเถรวาทไทยลดลงคือ การขาดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เรามีบทเรียนทางประวัติศาสตร์หลายครั้งแล้วว่า  ดักฟังเสียง ปัจเจกบุคคลหรืออารยธรรมใดที่ขาดความสามารถในการเรียนรู้ ย่อมจะเสือมสลายไปพระพุทธศาสนาไทยได้รับการยอมรับและการสนับสนุนจากรัฐมาตั้งแต่แรกของการเผยแผ่เข้ามาในดินแดนนี้ โดยรวมแล้วคนไทยเรามักเรียนรู้พระ-พุทธศาสนาผ่านทางจารีตประเพณี ซึ่งนั่นอาจจะเพียงพอสำหรับสถานการณ์ที่ไม่มิการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราจำต้องมิการเรียนรู้ที่เหมาะสมด้วยภายหลังจากรัฐได้แยกการคืกษาออกจากวัด (Secularization) เมื่อประมาณ 100 ปีที่แล้ว ทั้งระบบปริยัติคิกษาและการคืกษาในระบบโรงเรียนได้กลับกลายเป็นปัญหาขึ้นมา การคิกษาของคณะสงฆ์จะเน้นที่การแปลคัมภีร์ภาษาบาลีเป็นหลัก โดยละเลยที่จะคิกษาให้เกิดความเข้าใจในหลักธรรมและการนำไปประยุกต์ใช้ในลังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การคิกษาในระบบโรงเรียนได้ละเลยการทำความเข้าใจและความชาบซึ้งในแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาไปมาก ความอ่อนแอในกระบวนการเรียนรู้เหล่านี้!ด้ส่งผลให้จิตวิญญาณของพุทธคาสนิกในสังคมไทยลดน้อยลงกระแสการพัฒนาด้านจิตวิญญาณในอนาคตในท่ามกลางความมืดมนก็พอมีแสงสว่างอยู่บ้าง ดังรายละเอียด 5ประการ ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้
1.    การอุบัติขึ้นของนักปราชญ์พุทธไทยสองท่าน ได้มีนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาสำคัญยิ่งเกิดขึ้นในสังคมร่วมสมัย
2 รูป คือท่านแรก คือ ท่านพุทธทาสภิกขุ ท่านได้อธิบายคำสอนทางพระ-พุทธศาสนาขึ้นมาใหม่ด้วยปัญญาญาณ และความกล้าหาญอันสูงส่ง บทบาทของท่านมีความสำคัญเทียบเท่า หรือจะมากกว่าบทบาทของพระพุทธโฆษาจารย์นักปราชญ์ซาวอินเดียผู้มีชื่อเสียงเมื่อพันปีที่แล้วอีกท่านหนึ่งคือ พระธรรมปีฎก (ประยุทธ์ ปยุต.โต) เครื่องดักฟังออนไลน์ ผู้ซึ่งได้จัดแจงเรียบเรียงหลักพุทธธรรมอย่างเป็นระบบในลักษณะที่คนร่วมสมัยจะเข้าใจได้ง่ายผลงานของปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองท่านได้กระตุ้นให้เกิดกระแสการเรียนเมากขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่นและนานาชาติ
3.    ความสนใจในการปฏิบัติสมาธิภาวนาแบบพุทธมีมากขึ้น สมาธิภาวนาเป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่ง ในการคืกษาพระพุทธศาสนาการคืกษาแต่เพียงทฤษฎีอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการที่จะท่าให้เกิดความเข้าใจและการพัฒนาได้ ขณะนี้มีแนวโน้มชัดเจนเกี่ยวกับความสนใจในการปฏิบัติสมาธิภาวนาแบบพุทธเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย ประกอบกับการได้สมาคมกับศูนย์วิปัสสนาที่กำลังก่อตั้งขึ้นในยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย
4.    การนำหลักพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการพันฟูพัฒนาขุมชนและการอนุรักษ์สิงแวดล้อม เพื่อเป็นการขจัดปัญหาทางสังคมและการท่าลายสิงแวดล้อมในชนบท อันเป็นผลมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

เครื่องดักฟัง

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วิธีการจัดการกับปัญหาแฟนมีชู้อย่างถาวร

 เป็นตัวที่บ่งชี้ถึงการขาดสารอาหารที่ให้แคลอรี่และโปรตีน 5 การจำกัดการบริโภคโปรตีนในคนไข้มะเร็ง จะไม,ส่งผลกระทบถึงองค์ประกอบหรืออัตราการเติบโตของเนื้องอก แต่มันจำกัดความสบายในชีวิตของคนไข้ 6ยาต้านมะเร็งที่ใช้กันอยู่ทั่วไป คือเมโธเทร็กเซท (methotrexate) ซึ่งเข้ารบกวนเมตาโบลิซึมของฟอเสท (ซึ่งเป็นวิตามินบีชนิดหนึ่ง)    นักวิทยาศาสตร์มากมายเดากันว่า ฟอเสทในอาหารอาจเร่งการเติบโตของมะเร็งไต้ แต่ความจริงไม1ได้เป็นอย่างนั้น จากการทดลองกับสัตว์นั้น แม้จะงดฟอเสทในอาหารของมันเนื้องอกของมันก็ยังโตต่อไปอยู่ดี7 อันที่จริงแล้ว ในสัตว์ที่ปล่อยให้อดนั้น เนื้องอกจะโตเร็วยิ่งกว่าในสัตว์ที่บำรุงเลี้ยงอาหารเสียอีกซึ่งก็บ่งชี้ถึงความทรหดของมะเร็งในการเกาะกินร่างกายผู้ป่วย 8    การศึกษาอื่นๆ ได้พบว่า สภาวะแวดล้อมที่มิฟอเสทตา สามารถกระต้นให้ดีเอ็นเอที่

“เปราะ” ไปกระทำการให้มะเร็งแพร่ลามไปยังส่วนอื่นของร่างกายได้ในขณะเดียวกัน เราก็กินอาหารบางอย่างในปริมาณมากอย่างน่าตกใจ  เครื่องดักฟังดิจิตอล อาทิไขมัน เกลือ นํ้าตาล คอเลสเตอรอล อัลกอฮอล์ คาเฟอีน สารเสริมใส่ตกแต่งอาหารและสารพิษสิ่งผิดๆ ที่มากเกินไปนี้ เมื่อประกอบกันเข้ากับสิ่งที่ถูกต้องที่น้อยเกินไปก็ก่อให้เกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมของสังขารมากมายในสัดส่วนที่มากเหมือนกับโรคระบาดอยู่ในประเทศนี้ กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานการบริการด้านสุขภาพและมนุษย์ (Department of Health and Human Services)ศูนย์ควบคุมโรค บัณฑิตสถานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาคมการแพทย์อเมริกันสมาคมอาหารอเมริกันและหน่วยงานด้านสาธารณสุขใหญ่ๆ เกือบทุกแห่ง ต่างเห็นพ้องต้องกันว่า อาหารเป็นตัวการสำคัญที่ส่งเสริมให้เกิดปัญหาสุขภาพที่เรามีอยู่แพร่หลายทั่วไปมากที่สุด ขายเครื่องติดตาม  รวมทั้งมะเร็งอาหารตามแบบฉบับที่ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งรับประทานกัน เป็นอาหารที่มีปริมาณไขมันสูง ทว่ามีเส้นใยและผักในปริมาณตร “เนื้อ มันฝรั่งและเกรวี่”คือสิ่งที่คนไข้มากมายรับประทานเพื่อยังชีพ    ข้อมูลที่กระทรวงเกษตรกรรมของสหรัฐรวบรวมมาจากซาวอเมริกัน 11,000 คน แสดงว่า ไม่ว่าจะในวันใดๆก็ตาม มีคนอเมริกันไม่ได้กินผลไม้เลยไม่'ได้กินผักตระกูลครู'ซิฟเฟอรัสเลยไม่ได้กินผลไม้หรือผักที่อุดมด้วยวิตามินซีเลยไม่ได้กินผักและผลไม้ที่อุดมด้วยวิตามินเอไม่ได้กินอาหารจากธัญพืชอย่างเช่นขนมปังหรือซีรีลร่างกายของมนุษย์มิความยืดหยุ่นอย่างเหลือเชื่อ ซึ่งบางครั้ง ก็เกิดผลเสียแก่เราเอง    ไม่มีใครตายตั้งแต่ตอนที่สูบบุหรี่มวนแรกหรือดื่มเครื่องดื่มมีนเมาแก้วแรกในตอนคํ่า หรือตั้งแต่ในสิบปีแรกที่กินอาหารไม่ถูกอนามัยการที่เรารอดชีวิตผ่านสิ่งที่สร้างความเดือดร้อนนี้มาได้ทำให้เราหลงเข้าใจไปผิด ๆว่าเราจะทำอย่างนั้นต่อไปได้เรื่อยๆ หามิได้ การขาดสารอาหาร อาจจะเป็น สิ่งที่จะแจ้งโจ่งครึ่มได้ เหมือนอย่างที่เราเห็นเด็กทารกที่กำลังตายเพราะขาดอาหารในประเทศในโลกที่สาม    การขาดสารอาหารยังสามารถมีลักษณะแยบคายยิ่งกว่านั้นได้อีกมากเช่นกันลำดับเหตุการถ่มีนการขาดวิตามินที่เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ

1.    ขั้นแรก ลดคลังเนื้อเยื่อและการถ่ายปัสสาวะถดถอย

2.    ชีวเคมี ลดกิจกรรมของเอ็นไซม์อันเนื่องจากมีโคเอ็นไซม์ (วิตามินต่างๆ) ไม่เพียงพอ การถ่ายปัสสาวะ อยู่ในระดับน้อยมาก

3.    สรีรวิทยา ผลกระทบทางด้านพฤติกรรม อย่างเช่นนอนไม่หลับหรือง่วงซึม หงุดหงิดรำคาญ ควบคู่มากับความเบื่ออาหารและนํ้าหนักลด ดักฟังสัญญาณโทรศัพท์ ระบบการเผาผลาญอาหารมีการปรับเปลี่ยนเพราะยา และสมรรถนะของระบบภูมิคุ้มกันลดลง

4.    มีอาการ ปรากฎอาการขาดสารอาหารต่างๆ ตามที่ผู้บุกเบิกด้านวิทยาศาสตร์มองเห็นตั้งแต่ในช่วงพัฒนาของศาสตร์ด้านโภชนาการการศึกษาของฟรามิงแฮม ที่ทำที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดประกาศว่า“วิถีชีวิตของเรา เกี่ยวพันกับหนทางไปสู่ความตายของเรา”   

อาหารตามแบบฉบับที่ให้คนไข้รับประทานตามโรงพยาบาลต่าง ๆ มักจะทำให้สภาพขาดสารอาหารยังดำเนินต่อไป หรือยิ่งเลวร้ายลงไปอีก    ในขณะที่คนอเมริกันมากมายกินมากเกินไป แต่คนส่วนใหญ่ ก็ขาดสารอาหารอย่างรุนแรงเช่นกันหากว่าโภชนาการที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถปัองกันโรคมะเร็งได้ระหว่าง 30 ถึง90 % แล้ว มันไม่ดูเป็นการโง่เขลาดอกหรือ ที่จะยังคงป้อนอาหารให้กับคนไข้มะเร็ง ด้วยอาหารชนิดเดียวกับที่ชักนำให้เกิดโรคมะเร็งขึ้นมาตั้งแต่แรก?การขาดสารอาหารในหมู่คนไข้มะเร็งคนไข้ตามโรงพยาบาลมีอยู่ราว ติดตามรถยนต์ 25-50% ที่ขาดสารอาหารโปรตีน การขาดสารอาหารโปรตีนชักนำไปสู่การเพิ่มอัตราการตายและทำให้การผ่าดัดล้มเหลว(คือตายในระหว่างหรือหลังการผ่าดัด เพราะร่างกายไม่แข็งแรงพอ) เพราะภมิค้มกันลดลง อัตราการเยียวยาบาดแผลลดลง การทำงานของหัวใจแย่ลง มี  การตอบสนองต่อการรักษาด้วยเคมีและรังสีลดน้อยลง มีการสังเคราะห์พลาสมาโปรตีนลดลง และโดยทั่วไปแล้ว ชักนำให้เกิดความอ่อนแอและซึม    คนไข้มากมายขาดสารอาหารมาตั้งแต่ก่อนเข้าโรงพยาบาล และอีก 10% มาขาดสารอาหารเอาในทันทีที่มาอยู่โรงพยาบาล การใช้สารอาหารช่วยประทังชีวิต ดังในกรณีของการให้สารอาหารจากบริเวณรอบนอก (หมายถึงที่ไม่เกี่ยวกับกระเพาะ-ลำไส้) ได้เป็นที่ปรากฎแล้วว่า จะลดระยะเวลาการต้องอยู่โรงพยาบาลลงไปได้ 30%การลดนํ้าหนักชักนำไปสู่การลดโอกาสความอยู่รอดของคนไข้ การขาดสารอาหารโดยทั่วไป ตามที่ผู้เชี่ยวชาญที่'โรงพยาบาลเอ็ม.ตี. แอนเดอร์สันในฮูสตันระบุไว้ประกอบด้วยการขาดโปรตีน แคลอรี ไธอามีน ไรโบฟลาวิน ไนอาชิน ฟอเลทและวิตามินเคตังนั้น โภชนบำบัดหรือการใช้สารอาหารช่วยในการบำนัดรักษา จึงมีสองช่วงแยกกันคือ1.    รับคนไข้ที่ขาดสารอาหารจนมีอาการปรากฎมาทำให้อยูในสถานะ “ปกติ”2.    รับคนไข้ “ปกติ” ที่อาการขาดสารอาหารบังไม่ปรากฎ มาทำให้อยู่ในสภาพที่ร่างกายปฏิบัติงานได้ “ตีที่สุด” เท่าที่ได้ทดสอบกันมานั้น มีสารอาหารอย่างน้อย 2-3 อย่าง ที่ดูเหมือนว่าจะมีการตอบสนอง “อย่างขื้นอยู่กับปริมาณ”นั้นคือ การให้คนไข้รับประทานมากกว่าระตับที่แนะนำให้รับประทานประจำวันจะช่วยให้ภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำงานได้เกินระดับ ติดตามตัวบุคคล “ปกติ”ไม่เฉพาะการขาดสารอาหารเท่านั้นที่เป็นกันอยู่ทั่วไปในหมู่ซาวอเมริกัน“ปกติ” หากในหมู่คนไข้โรคมะเริงนั้น มีการขาดสารอาหารกันแพร่หลายที่สุดทฤษฎีหนึ่งที่บังคงเชื่อกันไม่ราข้อมาหลายสิบปีก็คือว่า    เราสามารถทำให้เนื้องอกมันอดอาหารตายจากร่างกายไปได้    แต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริง ๆเนื้องอกนั้น ทนทานต่อความอดอยากมาก และการศึกษาส่วนใหญ่พบว่า การขาดสารอาหารทั่งเฉพาะชนิดและโดยรวม เป็นโทษแก่ผู้ป่วยมากกว่าตัวมะเริงในผู้บัวย4 การขาดสารอาหารแท้ๆ (ที่เรียกว่า คาเคืกเชีย-cachexia) เป็นตัวการที่ทำให้คนไข้มะเร็งอย่างน้อย 22% และอย่างมากถึง 67% ต้องถึงแก่ความตายคนไข้มะเร็งถึง 80% ของทั่งหมด มีระดับอัลบูมีนในเชรั่ม (นาเลือด) ลดลง ซึ่ง


เครื่องติดตามตัวขนาดเล็ก 
 https://www.youtube.com/watch?v=wKN5Yp7PcCk&feature=youtu.be

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การเลือกเครื่องอัดเสียงที่มีคุณภาพ และ การใช้งานตลอดจนการดูแลรักษาว่าเมื่อไปถึงแล้วเขียนข่าวแล้วก็รีบออกมาหาอาหารกลางวัน ซึ่งแถวนั้นหาได้ง่าย เพื่อจะได้เตรียมออกตระเวนในเวลาบ่าย ภายในสำนักงานนั้นคึกคักไม่น้อยเลย คุณทนงและคุณพูนศิลป็และใครต่อใครมากันพร้อมหน้าทีเดียวผมไม่ได้เล่าหรือข้ามไปนิดหนึ่งก็คือ ห้องโถงชั้นบนอันเป็นห้องกองบรรณาธิการนี้มีโต๊ะยาวตั้งอยู่กลางห้อง นักข่าวจะใช้โต๊ะนี้เขียนข่าวทางสำนักงานมีกระดาษที่ตัดขนาด เอ sr วางเอาไว้ ทุกคนจะใช้ดินสอเขียนข่าว ฉะนั้น จะมี “กบ” เหลาดินสอตั้งล็อกเอาไว้ที,โต๊ะนี้และโต๊ะทำงานของคนที่ต้องมีโต๊ะนั่งอีกบางคนผมรื้อลิ้นชักความทรงจำออกมาในช่วงเวลานี้อันเป็นช่วงเวลาที่“นักข่าว” มีอุปกรณ์จะเรียกว่าให้ความสะดวกต่อการทำงานอย่างมากอย่างแรกคือ ไมค์อัดเสียง  กล้องถ่ายภาพที่ผมบอกถึงรายละเอียดไว้บ้างแล้ว ประการต่อมาก็คือไม่มีเครื่องเทปอัดเสียง ไม่มีโทรคัพท์หรือที่เรียกว่า “โมบาย”ประจำตัวที่พร้อมจะติดต่อกับใครหรือที่สำคัญกับทางสำนักงานได้สะดวกแถมกังมีวิทยุพิเศษที่สามารถจะรู้ว่า เกิดเหตุอาชญากรรมในท้องที่ใดหรือแม้แต่การประสานงานกับหน่วยวิทยุของกองบัญชาการตำรวจนครบาลลองติดตามหรือดูลิ้นชักความทรงจำของผมที่จะพาไปพบกับการทำงานที่มีความแผกผิดจากปัจจุบันไม่น้อยทีเดียวกล้บไปหาการตระเวนภาคบ่ายในวันดีเดย์ต่อไป ถ้าจำไม่ผิดดูเหมือนเราได้พบรถตระเวนข่าวของ “นักข่าวพิมพ์ไทย” ที่หน้าสถานีตำรวจพญาไท เป็นรถจี๊ปเหมือนกัน บนรถมีคนเต็มดูเหมือนจะถึงหกคนเสียด้วยช้ำไป ต่างฝ่ายต่างมองกัน ตำรวจที่เป็นสิบเวรที่นั่นเห็นเราเดินขึ้นโรงพักจะทักว่า โปรแกรมอัดเสียง  “พิมพ์ไทยเพิ่งไปเมื่อกี้”

“แล้วมีข่าวอะไรหรือเปล่าครับ” ผมถือโอกาสถามเอาดื้อๆ สิบเวร  ผู้นั้นส่ายหน้า ผมเร่เข้าไปที่โต๊ะเสมียนเวรซึ่งอยู่ต่อจากโต๊ะสิบเวร ผมรีบยกมือไหว้และแนะนำตัวเมื่อเห็นเสมียนเวรจับตามอง แล้วผมก็เห็นการส่ายหน้าเหมือนกัน มันคงไม่มีข่าวจริงๆ ก็ได้ หรืออาจจะมีแต่เราไม่สามารถรู้ก็'ได้ ลองคิดดูว่าจากเมื่อคืนจนเช้าและมาถึงบ่าย ไม่มีข่าวเกิดขึ้นสักข่าวหนึ่งเชียวหรือ?เราตระเวนต่อไป จากพญาไทแล้วไปดุสิตซึ่งมักจะไม่ค่อยมีข่าวจากนั้นก็จะแวะเข้าสามเสนแล้วตรงดิ่งมาที่ชนะสงคราม ที่นึ่มีสารวัตรและรองสารวัตรที่อยู่ข้างค่อนข้างใจดี โอภาปราศรัยด้วยความยิ้มแย้มผู้เป็นสารวัตรคือคุณจ0ารัส มังคลารัตน์ ยศขณะนั้นน่าจะเป็น พ.ต.ต. ส่วนรองสารวัตรคือคุณเสมอ  เครื่องอัดเสียงดิจิตอล ดามาพงต์ ผู้ชึ่งมีบุตรเขยเป็นนายตำรวจเหมือนกันดำรงยศถึง พ.ต.ท. แล้วลาออกมาดำเนินการธุรกิจเป็นพัน-เป็นหมื่นล้าน แถมยังเป็นนายกรัฐมนตรีเสียอีก...ครับ, คือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรนั้นเอง นายตำรวจทั้งสองแห่งชนะสงครามทำคดีสำคัญเอาไว้เป็นที่ฮือฮาไม่น้อยเลย เอาไว้ถึงตรงนั้นค่อยเติมรายละเอียดให้มากขึ้นเท่าที่ความทรงจำจะพอรื้อค้นได้จากชนะสง.ครามเราจะเลี้ยวลงมาที่นางเลิ้ง เป็นสถานีที่ว่ากันว่าเป็นท้องที่มีอาชญากรรม1ไม่น้อย คือมีทั้งเรื่องชนิดที่เราเรียกกันเองว่า“ตีหัวหมา-ด่าแม่เจ๊ก” ไปจนถึงฆาตกรรม เนื่องจากเป็นแหล่งของนักเลงหัวไม้ เป็นแหล่งมั่วสุมของคนติดยา ('ฝืน) เป็นที่หลบซ่อนของ “มือปีน” เครื่องบันทึกเสียงประชุม เดินเข้านางเลี้งสิบครั้งจะไม่มืข่าวเพียงสองครั้งเป็นอย่างมาก อาศัยที่ตีสนิทกับนายตำรวจคนหนึ่งที่จะเห็นหน้าทุกวันแม้จะไม่ได้เข้าเวรกลางวันก็จะพบในตอนบ่ายเสมอ “เป็นรองสารวัตรที่ขยันมาก” ตำรวจที่นั้นบอก นายตำรวจผู้นี้คือคุณมนต์ชัย พันธุคงชื่น มั่นเองความทรงจำของผมหายไป ไปรื้อค้นที่หอสมุดแห่งชาติก็พบว่า

ตั้งแต่ ๒ร: มิถุนายน ๒ร:๙๓ ไปจนถึงสิ้นเดือน หนังสือพิมพ์เดลิเมล์รายวันไม่มี แต่เริ่มต้นของแฟ้มที่เก็บคือตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒ร:๙๓ เป็นต้นไป ขออนุญาตโมเมเอาเลยว่า จึงไม่มีทางรื้อความทรงจำมาเล่าให้ฟัง...แต่ความทรงจำในการทำงานในสำนักงานนั้นมีอยู่อีกไม่น้อยขอสรุปเอาว่า ในเจ็ดวันแรกนั้นงานข่าวของผมมีอะไรน่าสนใจและยังจำได้ก็เพียงข่าวเดียวเท่านั้นและเป็นข่าวใหญ่ เป็นข่าวที่ต้องประจันหน้ากับนักข่าวพิมพ์ไทยชนิด “ไม่มองหน้ากัน” เลยทีเดียวข่าวที่ว่านี้คีอ ข่าวนางพยาบาลฆ่านายแพทย์หนุ่มตายที่โรงพยา-บาลจุฬาลงกรณ์ ผมได้ข่าวนี้ที, ร.พ.กลาง ตัดสินใจเดินทางไปทันที...เมื่อไปถึงที่โรงพยาบาลจุฬาฯ นั้น ผมได้เห็น “พิมพ์ไทย” อยู่ที่นั่นแล้ว เท่าที,รู้จักก็คือคุณพหล หงสกุล ช่างภาพผู้เคยไปบ้านผมพร้อมกับ ม.ล.ต้อยชุมสาย และคุณไชยยงค์ เครื่องบันทึกเสียงราคาถูก  ชวลิต ที่ยังเป็นช่างภาพอยู่ โดยบุคคลทั้งลามบอกผมในเวลานั้นว่า “เดินสายมาเยี่ยมเยียนนักข่าวท้องถิ่น” และดูเหมือนจะมี “นายรำคาญ” ร่วมมาด้วยเพราะตอนที่ ม.ล.ต้อยขอตัวเข้าห้องล้วมซึ่งบ้านที่อยู่สะพานหลวงจะมีล้วมลักษณะเมื่อถ่ายก็จะหล่นในเลน พอนํ้าทะเลหนุนก็จะพัดเอาออกไป ม.ล.ต้อยหายไปพักหนึ่งเมื่อเดินกลับมานั้นปรี่ไปหาคุณประหยัด ศ.นาคะนาท หรือ “นายรำคาญ” ว่า “ผมนึกชื่อเรื่องออกแล้วชื่อนั้าลึกเป็น1ไง ดีไหม”


เครื่องบันทึกเสียง

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การติดการเชื่อมต่อไว้ในเครื่องอัดเสียง


 แต่ที่รู้ก็คือผมไม่ค่อยชอบหมอนี่ด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างเฮชุสปิดเสียงเพลง ถือไมโครโฟน และเริ่มขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงาน อย่างไรก็ตาม แทนที่จะกระตุ้นให้ทุกคนออกเดินทางและไปจับจ่ายเงินท,องเที่ยวที่ประเทศอังกฤษ หรือถ้ามันอยู่ในอำนาจของพวกเขาละก็ ช่วยโหวตให้อังกฤษในการเลือกเมืองท่องเที่ยวของโลกที่กำลังจะมาถึงนี้กได้ เขากลับเริ่มอธิบายว่า เคลียร์วิวนั้นไม่ได้เป็นโรงแรมธรรมดาทั่วไป แต่มันถูกขัดสีฉวีวรรณใหม่ด้วยมาตรฐานสูงสุดของการออกแบบตกแต่งภายใน และคอนโดมิเนียมริมหาดมากมายทั้งหมดนั้นก็จะเปิดขายในอีกไม่ช้า เขาบอกว่าคืนนี้เป็นโอกาสของทุกคนที่จะรีบวางมัดจำและรับส่วนลดห้าเปอร์เซ็นต์ ยังมือะไรอีก...สำหรับใครที่ต้องการก็สามารถเข้าชมตัวอย่างได้ที่ห้องสตูดิโอห้องหนึ่งซึ่งเพิ่งทำเสร็จเมื่อเร็วๆ นี้อีกด้วย เขายกมือขึ้น แล้วขึ้ไปยังแสงไฟเพียงแห่งเดียวนอกเหนือจากแสงนีออนตรงชั้นบน...ห้องของผมนั่นเอง เครื่องบันทึกเสียงการประชุม “ตัวแทนของโกสเดนบีช เรืยสเตอร์สยินดีที่จะนำท่านชมรอบๆและอธิบายแบบแผนการจำนองครับ” เขาพูด จากนั้นก็เริ่มต้นพูดใหม่เหมือนเดิมทั้งหมดเป็นภาษาสเปนนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นวะเนี่ยก่อนที,ผมจะได้ถาม ผู้หญิงคนหนึ่งที่ แต่งหน้าหนาเตอะ สวมสร้อยไข,มุกเม็ดยักษ์ และกางเกงสูทที่ดูจะผิดฤดูกาลก็เข้ามาคว้าตรงแขนซ้ายของผมและเริ่มดึงผมออกมา“เราต้องไปที่การแสดงถัดไปแล้ว” เธอพูด

 “อ้อ ลืมไป...สวัสดีค่ะฉันแองเจลา ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาธุรกิจของโกลเดนบีซค่ะ” เธอยิ้มและยื่นมือที่มีกรงเล็บสีชมพูแวววาวเหมือนสัตว์ออกมา ผมจับมือทักทายโดยระวังไม่ให้โดนเสียบด้วยกรงเล็บของเธอ“แต่...” ผมมีคำถามเป็นล้าน แต่ไม1มีข้อไหนเลยที่จะทำให้เธอสนใจ“การแสดงถัดไปจะเริ่มในสิบนาทีนี้และมีบาร์บีคิวนะ” เธอพูด  เหมือนกับผมจะทำใหไส้กรอกหมดรสชาติได้ ถ้ายังปล่อยให้เธอรอเธอผลักผมขึ้นรถมินิบัสคันหนึ่ง ซึ่งเ'พือน'นักเต้น'ของผมกำลังคอยอยู่อย่างสะดวกสบายทำมกลางแอร์เย็นๆ พวกเขาปลาบปลื้มอยู่กับความสำเร็จ เฝ็าหวนคิดถึงช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการแสดง โดยไม่ตระหนักถึงความกังวลของผมเกี่ยวกับเรื่องคอนโด-การโหวต-อเล็กซา-ไอ้หนุ่มปริศนาที่เกิดขึ้นตลอดหัวคํ่าเลย  แอพบันทึกเสียง คุณแมรื่ตัวน้อยหยิบโค้กขวดหนึ่งมาใส่มือผม ผมดื่มไปอึกหนึ่ง แล้วแหวะออกมาทันทีจนเลอะกระโปรงคิลต์ของเจ้คไปหมด มันเป็นวิสกี้อุ่นๆ อย่างดีครับผมอาจจะเต้นได้อย่างชาวสกอตคนหนึ่ง แต่ผมยังไม่อาจดื่มได้อย่างเขา5.เมื่อเรามาถึงถนนถัดไป เสิยงเพลงลาดินจากระบบเครื่องเสียงก็ถูกแทนที่ทันทีด้วยเสียงโหยหวนของปีสกอต และเราก็ปรากฏตัวออกมาจากมินิบัส เหมือนร็อกสตาร์ที่ลงจากเฮลิคอปเตอร์มายังหลังเวทีในเทศกาลดนตรีที่นึ่มืความเป็น 'วู้ดสต๊อก ’ น้อยกว่ากองฟืน เครื่องเสียงถูกจัดวางไว้หน้าบังกาโลเก่าจนเกือบพังแห่งหนึ่งที่ทำจากหินสีเทาเต็มไปด้วยรูพรุนและไม่ได้ทาสี มีสนามล้อมรั้วที่เต็มไปด้วยขยะจากการก่อสร้างและผ้าใบกันนํ้าที่พาดขวางจากหลังคา มันอยู่ห่างจากถนนสองสามหลาอยู่หลังพื้นที่จอดรถที,จะใช้เป็นสถานที่สำหรับการเต้นของเราและบาร์บีคิว แต่ละฝังของบังกาโลมืตึกอพาร์ตเมนต์สไตล์อาร์ตเดโคหลังเล็กตั้งอยู่ และผมก็นึกไม่ออกว่าทำไมบ้านหลังนี้ถึงได้รอดพันจากการปรับตกแต่งให้สวยงามเหมือนเพื่อนบ้านขึ้นมาได้ ผมคิดว่าบางทีมันอาจเป็นบ้านของมหาเศรษฐีจอมเพี้ยน  เครื่องอัดเสียงราคา หรือไม่ก็ฆาตกรสังหารหมู่สักคน

“โอ้ว จ้าว” แมรี่พูดราวกับว่ากระท่อมโกโรโกโสนี้เป็นพระราชวังฝรั่งเศส“อย่าบอกนะ” ผมพูด “ว่ากลอเรืย เอสตาฟานเกิดที่นี่”“ไม่ใช่ค่ะ มันเป็นบ้านที่ทำจากหินปะการัง มันเป็นลักษณะเด่นของบ้านในไมอามี”ผมสบตากับเจ้ค เขาไม่ค่อยประทับใจเหมือนผมเลย“มันน่าจะอายุสักแปดสิบปีนะ” จูเลียนาพูดผมหัวเราะ ให้ตายเหอะ ในฝรั่งเศสรถบางคันก็ไม่ได่ใหม่ไปกว่านี้หรอก“นี่ถือว่าเป็นระยะเวลายาวนานสำหรับเราเลยทีเดียว” ชวีอันนาครูประวัติศาสตร์อธิบาย “นี่เป็นหนึ่งในบ้านหลังแรกๆ ของเกาะนี้ สมัยที่ยังเป็นแค่เนินทราย”“ เครื่องบันทึกเสียงเครื่องอัดเสียง ดูสิ สัญญาลอยๆ แบบเดิมๆ” แมรี่พูด เธอชื้ไปยังป้ายที่ห้อยลงมาจากรั้ว มันเขียนไว้ตอนแรกว่า บ้านหลังนี้จะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ๎ในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นกำหนดเส้นตายที่เลยมาแล้ว และเพิ่งจะถูกทาสีทับไปแบบคร่าวๆ ว่า ‘เมษายน’“ใช่'' ชวีอันนาพูด “พวกเขาพยายามจะทำลายที่ตรงนี้มาหลายปีแล้ว เพื่อสร้างคอนโดเพิ่มขึ้น”

เครื่องบันทึกเสียง

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559

สัญญาณเล็กๆ ในงานระลึกอัลเบิร์ต ตอนที่ 1


                                               .....บนเตียงก็กลายเป็นวันๆ แล้วเป็นอาทิตย์ แล้วก็เป็นเดือนๆ ปิดม่านตลอดเวลาจนไม่รู้วันรู้คืน ผมแทบไม่รู้เลยว่าวันนี้เป็นวันอะไรอาการนี้จึงช่วยชี้แจงเวลาที่หายไประหว่างสัญญาณแรกของอัลเบิร์ตกับสัญญาณที่ตามมาได้พอผมบังคับตัวเองให้ออกนอกบ้านได้ก็ทรงตัวไม่อยู่เลยตอนไปซื้อของที่ร้านซำก็พยายามแนกายไม่ให้ล้ม ไม่กี่ครั้งที่ผมลองเสี่ยงออกไปนอกบ้านดู ก็เผอิญไปเจอเข้ากับคนรู้จัก พวกเขาตกใจกลัวจังงัง พูดอะไรไม่ออก น้ำหนักผมลดลงไปเยอะมากใบหน้าผมคงประทับตราคำว่าตายไว้ชัดเจนแล้วมีบางอย่างข้างในบางอย่างที,เป็นความหวังเพียงน้อยนิดที่ทำให้ผมยืนหยัดสืบต่อไปได้ อาจเป็นสารจากอัลเบิร์ตละมังครับผมไม่มัวกลัดกลุ้มไปกับเวลาที่มันเสียไปแล้ว แต่กลับขอบคุณที่ตัวเองยังมีพื้นที่ปลอดภัยและสบายใจให้ตัวเองได้อยู่ เครื่องดักฟังในรถยนต์ ขอบคุณกระทั่งช่วงเวลาที่เจ็บแบบพอทนไหวหลังจากความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสผ่านพ้นไป แค่นี้ก็ช่วยเพิ่มศรัทธาได้แล้วว่าผมยังมีโอกาสหาย ผมกำลังไขว่คว้าหาจุดยืนตรงกลาง ระหว่างจุดที่อาจจะไม่ดีขึ้นแต่ก็จะไม่แย่ลงกว่านี้ มันเหมือนกับเราเป็นไข้หวัดอย่างแรง แล้วพยายามตั้งจิตจดจ่ออยู่กับช่วงเวลาที่เจ็บน้อยกว่าเดิมอย่างนั้นเลยครับ เมื่อไหร่ที่ผมหายใจแทบไม,ออก ก็จะเสือกเพ่งจิตอยู่กับความรู้สึกดีเวลาที่หายใจสบายไม่ลำบากอย่างนี้แทนแต่ก็มีบางช่วงเวลาบ้างเหมือนกันที่ผมอยากตาย ๆ ไปเสียทีคนตั้งมากมายตายได้เพราะติดเชื้อที่รุนแรงน้อยกว่าของผมเสียอีกถ้ามองจากมุมของแพทย์ทั่วไปแล้วผมไม่มีโอกาสรอดเลย ผมมีข้ออ้างทุกประการในโลกว่าสมควรจะฆ่าตัวตายไปได้แล้ว ทว่าลึกลงไปข้างในใจผม ประกายแห่งความหวังเพียงน้อยนิดนั่นเองที่ทำให้ผมยังรอดอยู่ได้อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ประกายนั้นแหละที่ช่วยเสริมกำลังใจที่จะขอมีชีวิตสืบต่อให้แข็งแกร่งขึ้นจริง ๆแซรอน ซอว์โทร.มาหาทุกวันและหมั่นมาเยี่ยมผมบ่อย ๆเธอมาช่วยย้ำความคิดเสมอว่าแล้ววันหนึ่งอาการปวยของผมก็จะหาย เธอยังเคี่ยวให้ผมจดจ่ออยู่กับสิ่งดีๆ ที่ได้รับ ถึงแม้จะเป็นการดีแค่ช่วงสั้นๆ ก็ตาม เพื่อนสาวคนนี้ช่วยผมให้ผ่านพ้นวันคืนอันยี่าแย่เลวร้ายมาได้ ด้วยการใช้จิตจดจ่ออยู่กับเวลาที่ดีและวันที่มีความสุขกว่าวันนี้ แค่หน้าต่างเปิดกว้างรับสายลมโชยก็มีค'วามหมายนักแล้ว ดักฟังเสียงโทรศัพท์ ไหนจะแลงตะวันส่อง ไหนจะต้นไม้เขียว ๆอีกเล่า แต่ละช่วงเวลาที่ไม่เจ็บไม่ปวดช่วยชุบจิตวิญญาณของผมให้กระปรกระเปร่าขึ้นมา แล้วในที่สุดผมก็พอมีวันที่สบายดีกับเขาบ้าง ร่างกายที่รุมด้วยปัญหาเริ่มตอบสนองการรักษาแล้วผ่านไปห้าเดือน ผมก็เริ่มออกนอกบ้านบ่อยขึ้น เริ่มจากการเดินเล่นแถวๆ ตึกอาทิตย์ละลองสามหน แล้วในที่สุดก็เริ่มออกไปทำธุระเล็กน้อยได้เอง ยามใดที่ผมไถลถอยหลัง แชรอนก็จะคอยเตือนผมว่าให้นึกถึงวันดีๆ เข้าไว้ ผมได้ความเข้มแข็งจากการคอยดุของเธอ แล้วก็เริ่มหายขึ้นได้อย่างช้าๆหลังจากอัลเบิร์ตตายไปได้หกเดือน ความโศกเศร้าก็เริ่มสร่างซา ผมเริ่มรักษาด้วยยาชุดใหม่ สภาพร่างกายค่อยๆ ดีขึ้นได้ความแข็งแรงกลับคืนมาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ผมจึงกลับไปที่ยิมอีก แค่วิ่งสายพานห้านาทีก็แทบตาย แต่ครั้นเวลาผ่านไปผมก็ทำได้ถึงสามสิบนาที ผมรู้สึกมีชีวิตชีวามากขึ้นๆ ทุกที อาการก็พ้นตัวเร็วขึ้นเรื่อย ๆ ผมยกศวามดีเรื่องอาการดีขึ้นมากนี้ให้กับ  protease inhibitors ซึ่งเป็นยาตัวใหม่ที่มีอยู่ในตอนนั้น เม็ดเลือดของผมเริ่มเพิ่มขืนจนใกล้ถึงระดับปกติ รู้สึกเหมือนตัวเองได้รับโอกาสมีชีวิตอีกครั้งเหลือเกิน ผมอยากให้อัลเบิร์ตอยู่กับผมตอนนั้นด้วยจรงๆ ผมคิดถึงเขาบ่อยๆ ส่วนตอนที่ไม่ได้คิดถึงก็จะมีเหตุแปลกๆ มาให้เจอ เป็น “เรื่องบังเอิญ” บางอย่างที่มาช่วยเตือนให้ผมนึกถึงเขายกตัวอย่างเช่น กันหนึ่งผมกำลังเดินออกจากยิม เพลงของเบตต์ มิดเลอร์ “Wind Beneath My Wings” อุปกรณ์นักสืบราคาถูก ก็ดังมาจากลำโพงไม่ใช่ว่าผมไม่ซอบเบตต์ มิดเลอร์นะครับ แต่เผอิญเป็นคนไม่ค่อยสนใจฟังเพลงรักหวานซึ้งหรือเพลงพ้อพเท่าไหร่อยู่แล้วพอเดินไปขึ้นรถ ผมเปิดวิทยุค้างไว้อยู่ที่คลื่น 103.5 “CoastRadio” ซึ่งเป็นรายการเพลงที่ให้คนโทร.เข้ามาขอเพลงให้กับคนที่รักตอนผมสตาร์ทรถก็ได้ยินดีเจพูดว่า “เขาขอเพลงนี้เพราะว่าเขารักคุณ...” อีกแล้ว เพลง “Wind Beneatn My Wings” ดังขึ้นมาผมนึกในใจว่าพอได้แล้วน่า มีอก็เอื้อมไปหยิบเทป ดักฟังข้างห้อง เพลงจากกองเทปที่เก็บไว้ในรถ ตอนนั้นมันมีด เลยหยิบเทปอะไรก็ได้ม้วนแรกยัดใส่เครื่องเล่น แล้วก็อีก...ผมอึ้งไปเลย “Wind Beneath MyWings” ครวญกระหึ่มออกจากลำโพง ผมหักรถจอดข้างทางแล้วมองดูเทป ก็เลยจำได้ว่าเอาเทปรวมฮิตบางม้วนที่อัลเบิร์ตอัดไว้มาใส่ในรถเมื่อไม่กี่กันก่อนนี้เอง เทปม้วนนี้เป็นหนึ่งในนั้น ที่เผอิญตั้งหัวไว้ที่เพลงเดียวกันพอดี

เครื่องดักฟัง