วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การใช้เครื่องติดตามแบบออนไลน์เพื่อติดตามเป้าหมายอย่างกระชั้นชิด ตอนที่ 2

มือกระโดดตามพร้อมเสียงหัวร่อสั่นไม,เลิกรา“มึงจะหัวเราะหรือช่วยกู” เจ็กเฮงยื่นทางเลือก“หัวเราะด้วย ช่วยด้วย” บุญมือ ชนบท สารภาพในที่สุด ๓ มือลิงก็เอาเรือฝ่าสันดอนรอด ที่ไม่รอดทุกวันนี้ก็เพราะสำรากสันดานกันไม่หลุดเท่านั้นแต่แล้ว ความเไเนก็พสันทลายลง นี้าลายจากลิ้นเหนือ'ริมHเปากแห้งผาก เจ็กเฮงบอกว่า‘วังนี้กูขายหมกแล้ว พรุ่งนี้ค่อยแหลก”โอ้ ความอยาก ความยากจนและความหิวจุดเพราะฉะนั้นตรงย่านนั้นของบางขุนเทียนคือวัด ๓ วัดวัดนางนองเป็นจุดยอด เยื้องปากคลองบางหว้า ซึ่งต้น เครื่องติดตามตัว คลองผ่ากลางวัดจอมทอง (ราชโฮรส) กับวัดหนังวัดหนัง วัดนางนอง มีโรงเรียนประถมและแถมอนุบาลในเวลาต่อมา วัดจอมทองมีโรงเรียนมัธยมลำกระโดงตรงข้ามคลองบางหว้าคู่ขนานต้านใต้ของวัดนางนองเคยเข้าใจกันว่าเป็นคลองบางค้อ แต่เยื้องหน้าอำ๓อเก่าก็เรียกปากคลองบางค้อเหมือนกันเป็นไปได้หรือไม่ว่า ลำกระโดงเดิมล้อมแผ่นดินหน้าวัดจอมทองให้เป็นเกาะ และเป็นชุมชนมานับนาน อย่างน้อยก็ตั้งแต่ต้นกรุงศรีอยุธยาวิชาภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วรรณคดีงูๆ

ปลาๆ นอกห้องเรียนจำหลักลงในโลกของเด็กๆ อย่างไม่มีปีไม,มีขลุ่ย  ๑๐ กว่าปีก่อน สุจิตต์ วงษ์เทศ ผู้ยิ่งใหญ่ เคยรจนาหนังสือไว้เล่ม ๑ ปีอ บางขุนเทียน ส่วนหนึ่งของแผ่นดินไทยและกรุงรัตนโกสินทร์แต่ก็ขาดแคลนโปตามกาล น่าอาราธนาให้พิมพ์ซํ้า เครื่องติดตามรถยนต์  ถ้าตลาดไม่วายและภาวะเศรษฐกิจไม่วอดถึงขนาดอักษรศาสตร์ข้างถนนอังแคลงใจกวีนิพนธ์บางวรรคยามเย็นพระสุริยลี ลาโลก ลงแม่ มือระดับท่านนรินทร์อินน่าเป็นดังนี้ ไม่น่าเป็นแค่ พระสุรีย์หรือ โอ้เทียนเอ๋ยเคยแจ้งแสงสว่าง ของบรมครูสุนทรภู่ น่าเป็น เคยสว่างกระจ่างแจ้ง จะพริ้งกว่าไหมการชำระกวีนิพนธ์ ใต้ดันมะพร้าวทำนองนี้ ถ้าใครเขียนกวีนิพนธ์โม่เป็น ไม่ถึง อย่าทะลึ่งเป็นกระดาษชำระดีกว่าเชยคลองด่าน คลองสนามไชย คลองบางขุนเทียน ล้วนเป็นเส้นโลหิตสายเดียวกันกวีนิพนธ์ตรงจุดเพราะฉะนี้น มีของท่านใดอีกบ้างกำสรวลสมุทร ผงาดด้วยโคลงดั้นว่า๏ เลียดายหน้าช้อยชื่น    บัวทอง กูนาศรีเกศเกสรสาว    ดอกไม้มาดลบรรลุนอง    ชลเนตรชลเนตรชู้ช้อยให้    ร่วมแรงโรยแรง ๆโอ้ เจ้าประคุณเอ๋ย แทบโรยแรงตามกรุงรัตนโกสินทร์นี้น เงามหากวีทอดลงมาแต่ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๑ เลยทีเดียว เพลงยาวรบพม่าที่ท่าดินแดง  เครื่องติดตามราคา จอมทัพผู้สุขุม พระ ราชนิพนธ์ไว้อย่างอักษรศาสตร์ฝรั่งสลดว่า๏ เมื่อวันออกนาเวศทุเรศสถานแสนสงสารสุดอาลัยใครจะเห็นพี่เคยทัศนาเจ้าทุกเช้าเย็นเพราะเกิดเข็ญจึงต้องละสละมาครั้นถึงด่านดาลเทวษทวีถึงคะนึงในให้หวนละห้อยหาถึงนางนองเหมือนพี่นองชลนายิ่งอาทวาอาวรณ์สะท้อนใจ ๆพระยาตรัง ล้อกำสรวลสมุทร อย่างมือถึงกัน๏ สาชลพฤกษพร่างขึ้น    ไขเสดิงนองท่านางนองสนาน    สนั่นหล้ายสายลันรสำเริงฟองนองย่านนางคล้ายคล้ายอื้อม.มือพระกาฬของท่านนรินทรัอิน เวี่ยเพชรไว้อีกบท๏ นางนองชลน่านไล้    ลบบางไหลเล่ห์ชลลบปราง    แม่คลํ้าแสนโศกสั่งสารปาง    จากพี่ ปลอบแม่นาลักเรียมขับนํ้า     อุปกรณ์ติดตามรถยนต์ เนตรหน้านางนอง ๆบุญที่นาสิกขับนํ้า เป็นอวัยวะอื่น ที่นองอาจไม่ใช่เนตรบรมครูสุนทรภู่ก็เบาเสียที่ไหน  ๏ ก็มืดฅํ่าจำลาทิพาวาสล่วงลีลาศเลยทางกลางวิถีถึงวัดบาง'นางนองแม้น้องมีมาถีงนี่ก็จะต้องนอง'นาตา ฯข้ามฟากมาวัดจอมทอง (ราชโอรส) กันบ้าง จะเห็นความยิงใหญ่ของล้นเกล้าๆ รัชกาลที่ ๓เสมียนมี สรรเสริญพระเกียรติไว้ทันสมัยในขณะนั้นว่า๏ วัดไหนไหนก็ไม่ลือระปีอยศเหมือนวัดราชโอรสอันสดใสเป็นวัดเดิมเริ่มสร้างไม่อย่างใครล้วนอย่างใหม่ทรงคิดบ่ระดิษฐ์ทำ ๆพระยาไชยวิชิต (เผือก) ยอพระเกียรติเฉกขุนนางทรงภูมิ๏ อันวัดวาอาวาสบ่ระหลาดสร้างยักย้ายหสายอย่างโบสถ์วิหารช่อฟ้าหางหงลีทรงบุราณไม่ทนทานว่ามักจะหักพังพระอารามนามราชโอรสหน้าบันชั้นลดลายฝรั่งกระเบื้องเคลือบสอดลีมืพนังเป็นอย่างนอกออกบ่ลั่งปลาบบ่ลิว ๆพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ นั้น ทรงสร้างวัดไว้นิดๆ หน่อยๆ ประมาณ ๗๐ กว่าวัด

เครื่องติดตาม

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560

กล้องส่องกลางคืน อุปกรณ์ที่นักสำรวจต้องมีติดตัว ตอนที่ 1

ก่อการร้ายถูกยิงเสียชีวิตถึง 107 ศพ ฝ่ายบ้านเมืองเสียชีวิต 5 ศพ ไม่รู้ว่าขึ้นไตรมาลที่ 2 ของปี ตลาดหุ้นจะลงต่อหรือไม่ ส่วนข่าวดีที่แหยมเข้ามานั้น เป็นข่าวกองทุนข้าราชการบำเหน็จบำนาญ “กองทุนวายุกักษ์”ได้รับ HOT LINE ให้เข้าซื้อหุ้นรับวิสาหกิจ เพื่อช่วยพยุงตลาดข่าวนี้ทำให้หุ้นบลูชิพหลายตัวออกอาการดีขึ้น อย่างเช่นหุ้นในกลุ่ม ธนาคารกลุ่มสื่อสาร ตามด้วยหุ้น PTT, AOT, THAI, และ SCB เป็นด้นเศรษฐกิจไทยเริ่มด้นไตรมาสที่ 2 มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องคาดว่าสิ้นปี 2547 เศรษฐกิจไทยจะโตถึง 8 % ถือว่าเป็นรายการเรียกนาย่อยนักลงทุนในภาวะที่ตลาดหุ้นกำลังอยู่ในช่วงขาลง !กองทุนต่าง ๆ เป็นแนวด้านที่สำคัญ คอยปกป้องยึดเหนี่ยวไม่ให้หุ้นตกลึก เพราะกองทุนมือำนาจการซื้อหุ้นสูง ว่ากันว่ากองทุนรวมในปัจจุบันมีเงินทุนถึง แสนล้านบาท เมื่อรวมเข้ากับกองทุน “วายุกักษ์”ชึ่งมีเงินกองทุนสูงกว่าสองแสนล้านบาท  กล้องส่องทางไกลอินฟาเรดราคาถูก สามารถที่จะยับยั้งความผันผวนของตลาดหุ้นได้ปฏิบัติการหลักนองกองทุนก็คือ บัอนซั๋อหุ้นบ่วงมาลงแล้วรอยายฟอตลาดหุ้นรีฌานด์ เพื่อพากำไรไปหารแบ่งกับพู้ซอหุ้นกองทุน...เรียกว่ากำตานแบบไนหนังล้อเล่นนเปียบเลยนะ...จะบอกให้... บทที ^1ใบบรรกิจอื่นได ที่ทานล้วงะรวยได้เร็วและบากเท่า...การเล่นด้นการเล่นหุ้นการลงทุนเล่นหุ้นนั้นทนายกึง ควานพรอบบองนักลงทุนที่จะนำเงินเบ้าไปทำการซอบายหุ้นหรอหลักทรัพย์โนตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นแหล่งกลางบองการลงทุน หลักทรัพย์โนทนหนายกึง บริษัทต่าง ๆ อินฟาเรด  ทได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ไห้นาหุ้นมองตนเบ้าไปทำการซึ่อยายได้ โดยพ่านตัวแทนมองตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่ทั่วไป ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ หรอที่เรียกลัน ๆ ว่า “โบรกเกอร” พู้ทาหน้าที่เป็นตัวแทนนักลงทุนไนการซึ่อหรอมายหลักทรัพย์ประเภทในเซิงพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต การจำหน่าย การส่ง ...% บ' กล้องตรวจจับความร้อน  ออกและนำเข้าซึ่งสินค้าสำเร็จหรือไม่สำเร็จรูป แต่เนื่องจากภาวะความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นตัวเร่งให้หลักทรัพย์แต่ละแห่งต้อง* ขยายกิจการและสร้างความมั่นคงเจริญก้าวหน้าให้กับกิจการของตน""ท:แพยู่ใmi  ธุรกิจทังหลายแหล่ดังกล่าวพัฒนาได้นั้น จำเป็นต้องอาศัย “เงิน” เป็นหลักทำให้ต้องมีการระดมเงินเพื่อนำมาปรับปรุงและเพิ่มสมรรถภาพของบริษัท โดยแหล่งให้กู้เงินต่างๆ รวมทั้งการเรียกเงินเพิ่มจากผู้ถือหุ้น แต่เมื่อตลาดหลักทรัพย์อุบัติขึ้น ตลาดหลักทรัพย์จะทำหน้าที่เป็นแหล่งกลางระดมเงินทุนจากประชาชนผู้สนใจให้นำเงินของตนเข้าไปลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งทำหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นทั้งธนาคารและเป็นทั้งแหล่งเงินให้กู้ เพราะวัตถุประสงค์หลักของตลาดหลักทรัพย์ก็เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจทั้งหลายที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิก และผ่านการกลั่นกรองในขึ้นตอนต่าง ๆ กล้องไนท์วิชั่นติดหมวก  ของตลาดหลักทรัพย์มาแล้ว ให้นำหุ้นของตนเข้าไปทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์!ด้ ทำให้ธุรกิจสามารถระดมเงินทุนจากประชาชนแทนเงินที่จะไปกู้จากแหล่งเงินกู้ต่าง ๆเป็นการช่วยลดค่าดอกเบี้ยและเพิ่มปริมาณเม็ดเงินให้ได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามแม้บริษัทที่ผ่านความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์จะมีการลงทุนหลายรูปแบบ แต่ความเข้าใจขึ้นพื้นฐานของคนโดยทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนนั้นก็คือการลงทุนด้วยแรงงานและลงทุนด้วยเงิน การลงทุนด้วยเงินนั้นเป็นเรื่องของคนมีเงินที่ต้องการจะนำเงินของตนเข้าไปลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ  กล้องส่องกลางคืนมือสอง เพื่อให้จำนวนเงินเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นการลงแรงนั้นเป็นเรื่องของคนที่ไม่มีทุนแต่มีแรง มีสมอง มีความคิดและต้องการนำความคิดและแรงงานเข้าไปลงทุนในรูปแบบของการรับจ้างขายแรงงานเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงิน ที่พูดมานี้ไม่ได้หมายความว่า คนที่มีเงินนั้นไม่มีลมองหรือแรงงาน คำตอบก็คือมี แต่ต้องการคนช่วยและต้องการความสะดวกสบายในการเพิ่มทุนและสร้างความรํ่ารวยให้กับตนมากยิ่ง ๆ ขึ้น

กล้องส่องกลางคืน