วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การใช้เครื่องติดตามแบบออนไลน์เพื่อติดตามเป้าหมายอย่างกระชั้นชิด ตอนที่ 2

มือกระโดดตามพร้อมเสียงหัวร่อสั่นไม,เลิกรา“มึงจะหัวเราะหรือช่วยกู” เจ็กเฮงยื่นทางเลือก“หัวเราะด้วย ช่วยด้วย” บุญมือ ชนบท สารภาพในที่สุด ๓ มือลิงก็เอาเรือฝ่าสันดอนรอด ที่ไม่รอดทุกวันนี้ก็เพราะสำรากสันดานกันไม่หลุดเท่านั้นแต่แล้ว ความเไเนก็พสันทลายลง นี้าลายจากลิ้นเหนือ'ริมHเปากแห้งผาก เจ็กเฮงบอกว่า‘วังนี้กูขายหมกแล้ว พรุ่งนี้ค่อยแหลก”โอ้ ความอยาก ความยากจนและความหิวจุดเพราะฉะนั้นตรงย่านนั้นของบางขุนเทียนคือวัด ๓ วัดวัดนางนองเป็นจุดยอด เยื้องปากคลองบางหว้า ซึ่งต้น เครื่องติดตามตัว คลองผ่ากลางวัดจอมทอง (ราชโฮรส) กับวัดหนังวัดหนัง วัดนางนอง มีโรงเรียนประถมและแถมอนุบาลในเวลาต่อมา วัดจอมทองมีโรงเรียนมัธยมลำกระโดงตรงข้ามคลองบางหว้าคู่ขนานต้านใต้ของวัดนางนองเคยเข้าใจกันว่าเป็นคลองบางค้อ แต่เยื้องหน้าอำ๓อเก่าก็เรียกปากคลองบางค้อเหมือนกันเป็นไปได้หรือไม่ว่า ลำกระโดงเดิมล้อมแผ่นดินหน้าวัดจอมทองให้เป็นเกาะ และเป็นชุมชนมานับนาน อย่างน้อยก็ตั้งแต่ต้นกรุงศรีอยุธยาวิชาภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วรรณคดีงูๆ

ปลาๆ นอกห้องเรียนจำหลักลงในโลกของเด็กๆ อย่างไม่มีปีไม,มีขลุ่ย  ๑๐ กว่าปีก่อน สุจิตต์ วงษ์เทศ ผู้ยิ่งใหญ่ เคยรจนาหนังสือไว้เล่ม ๑ ปีอ บางขุนเทียน ส่วนหนึ่งของแผ่นดินไทยและกรุงรัตนโกสินทร์แต่ก็ขาดแคลนโปตามกาล น่าอาราธนาให้พิมพ์ซํ้า เครื่องติดตามรถยนต์  ถ้าตลาดไม่วายและภาวะเศรษฐกิจไม่วอดถึงขนาดอักษรศาสตร์ข้างถนนอังแคลงใจกวีนิพนธ์บางวรรคยามเย็นพระสุริยลี ลาโลก ลงแม่ มือระดับท่านนรินทร์อินน่าเป็นดังนี้ ไม่น่าเป็นแค่ พระสุรีย์หรือ โอ้เทียนเอ๋ยเคยแจ้งแสงสว่าง ของบรมครูสุนทรภู่ น่าเป็น เคยสว่างกระจ่างแจ้ง จะพริ้งกว่าไหมการชำระกวีนิพนธ์ ใต้ดันมะพร้าวทำนองนี้ ถ้าใครเขียนกวีนิพนธ์โม่เป็น ไม่ถึง อย่าทะลึ่งเป็นกระดาษชำระดีกว่าเชยคลองด่าน คลองสนามไชย คลองบางขุนเทียน ล้วนเป็นเส้นโลหิตสายเดียวกันกวีนิพนธ์ตรงจุดเพราะฉะนี้น มีของท่านใดอีกบ้างกำสรวลสมุทร ผงาดด้วยโคลงดั้นว่า๏ เลียดายหน้าช้อยชื่น    บัวทอง กูนาศรีเกศเกสรสาว    ดอกไม้มาดลบรรลุนอง    ชลเนตรชลเนตรชู้ช้อยให้    ร่วมแรงโรยแรง ๆโอ้ เจ้าประคุณเอ๋ย แทบโรยแรงตามกรุงรัตนโกสินทร์นี้น เงามหากวีทอดลงมาแต่ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๑ เลยทีเดียว เพลงยาวรบพม่าที่ท่าดินแดง  เครื่องติดตามราคา จอมทัพผู้สุขุม พระ ราชนิพนธ์ไว้อย่างอักษรศาสตร์ฝรั่งสลดว่า๏ เมื่อวันออกนาเวศทุเรศสถานแสนสงสารสุดอาลัยใครจะเห็นพี่เคยทัศนาเจ้าทุกเช้าเย็นเพราะเกิดเข็ญจึงต้องละสละมาครั้นถึงด่านดาลเทวษทวีถึงคะนึงในให้หวนละห้อยหาถึงนางนองเหมือนพี่นองชลนายิ่งอาทวาอาวรณ์สะท้อนใจ ๆพระยาตรัง ล้อกำสรวลสมุทร อย่างมือถึงกัน๏ สาชลพฤกษพร่างขึ้น    ไขเสดิงนองท่านางนองสนาน    สนั่นหล้ายสายลันรสำเริงฟองนองย่านนางคล้ายคล้ายอื้อม.มือพระกาฬของท่านนรินทรัอิน เวี่ยเพชรไว้อีกบท๏ นางนองชลน่านไล้    ลบบางไหลเล่ห์ชลลบปราง    แม่คลํ้าแสนโศกสั่งสารปาง    จากพี่ ปลอบแม่นาลักเรียมขับนํ้า     อุปกรณ์ติดตามรถยนต์ เนตรหน้านางนอง ๆบุญที่นาสิกขับนํ้า เป็นอวัยวะอื่น ที่นองอาจไม่ใช่เนตรบรมครูสุนทรภู่ก็เบาเสียที่ไหน  ๏ ก็มืดฅํ่าจำลาทิพาวาสล่วงลีลาศเลยทางกลางวิถีถึงวัดบาง'นางนองแม้น้องมีมาถีงนี่ก็จะต้องนอง'นาตา ฯข้ามฟากมาวัดจอมทอง (ราชโอรส) กันบ้าง จะเห็นความยิงใหญ่ของล้นเกล้าๆ รัชกาลที่ ๓เสมียนมี สรรเสริญพระเกียรติไว้ทันสมัยในขณะนั้นว่า๏ วัดไหนไหนก็ไม่ลือระปีอยศเหมือนวัดราชโอรสอันสดใสเป็นวัดเดิมเริ่มสร้างไม่อย่างใครล้วนอย่างใหม่ทรงคิดบ่ระดิษฐ์ทำ ๆพระยาไชยวิชิต (เผือก) ยอพระเกียรติเฉกขุนนางทรงภูมิ๏ อันวัดวาอาวาสบ่ระหลาดสร้างยักย้ายหสายอย่างโบสถ์วิหารช่อฟ้าหางหงลีทรงบุราณไม่ทนทานว่ามักจะหักพังพระอารามนามราชโอรสหน้าบันชั้นลดลายฝรั่งกระเบื้องเคลือบสอดลีมืพนังเป็นอย่างนอกออกบ่ลั่งปลาบบ่ลิว ๆพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ นั้น ทรงสร้างวัดไว้นิดๆ หน่อยๆ ประมาณ ๗๐ กว่าวัด

เครื่องติดตาม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น